..бусад

Угсарсан мотор халаагч

Тус дүрс бичлэгт хөдөлгүүр халаагч угсрах, угсарсны дараах байдал болон хэрхэн ажиллах талаар орсон байгаа.